ការងារនេះបានផុតកំណត់, អ្នកមិនអាចដាក់ពាក្យបានទៀតទេ

សេចក្ដីលម្អិតពីការងារ

ទីក្រុង:
Phnom Penh
ទីតាំងការងារ:
Cambodia
ប្រភេទកុងត្រា:
ពេញម៉ោង
ប្រភេទការងារ:
ទីផ្សារ

សេចក្ដីលម្អិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

វិស័យឧស្សាហកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន:
សេវាកម្មទូរគមនាគមន៍
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន:
និយោជក(វិស័យឯកជន)
ចំនួនបុគ្គលិក:
101-500

បេក្ខជនដែលគេពេញចិត្ត

ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ

ជំនាញភាសា

សេចក្ដី​លម្អិតពីការងារ

  •  Greets and welcomes customers at Cellcard Booth
  •  Sells and promote Cellcard products
  •  Executes mobile van sales
  •  Assists on ground activities
  •  Perform other tasks as assigned by management

តម្រូវការនៃមុខតំណែង

  •  University or graduated student
  •  Experience within outdoor sales or trade marketing is a plus
  •  Be flexible, dynamic, and confident
  •  Be able to travel

អំពីក្រុមហ៊ុន

Cellcard, Cambodia’s #1 telecommunications company is looking to hire committed, energetic, performance-driven & creative professionals to support our growth.
We seek people who strive to attain the highest level of professional standards and integrity.
If you have what it takes to be with the #1, Cellcard invites you to apply for the positions of:
Everjobs​គឺជាគេហទំព័រដែលឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើ។ បើសិនជានិយោជកតម្រូវអោយអ្នកបង់ប្រាក់ឫទារសំណងណាមួយ សូមរាយការណ៍ដោយចុចលើ "Report abuse" " ។