ការងារនេះបានផុតកំណត់, អ្នកមិនអាចដាក់ពាក្យបានទៀតទេ

សេចក្ដីលម្អិតពីការងារ

ទីក្រុង:
Phnom Penh
ទីតាំងការងារ:
Cambodia
ប្រភេទកុងត្រា:
ពេញម៉ោង
ប្រភេទការងារ:
វិស្វកម្ម

សេចក្ដីលម្អិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

វិស័យឧស្សាហកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន:
នាំចូល / នាំចេញ / ពាណិជ្ជកម្ម
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន:
និយោជក(វិស័យឯកជន)
ចំនួនបុគ្គលិក:
501-1000

បេក្ខជនដែលគេពេញចិត្ត

កម្រិតអាជីពការងារ:
មានបទពិសោធន៏(មិនមែនកម្រិតជាអ្នកគ្រប់គ្រង)
កម្រិត​:
បរិញ្ញាប័ត្រ
មានបទពិសោធយ៉ាងតិចប៉ុន្មានឆ្នាំ.....:
តិចជាង2ឆ្នាំ

ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ

Civil Engineering

ជំនាញភាសា

English

សេចក្ដី​លម្អិតពីការងារ

• Conduct tests and prepare reports to assess quality of raw materials • Schedule sample collection, sort and cure samples from sites according to standard requirements • Arrange and conduct concrete testing with clients • Prepare testing results to be reported to lab supervisor • Record all discrepancies related to sample quality, testing results and failure modes • Participate in research & development activities • Provide timely solutions to concrete-related issues at sites • Assist in trial mixes with clients and other ad-hoc projects • Oversee overall operation, health, safety and environment of concrete lab

តម្រូវការនៃមុខតំណែង

• Bachelor degree in Civil Engineering • 1-2 year experience in construction industry. On-the-job training will also be provided • In-depth knowledge in construction materials • Basic spoken and written English • Proficiency in Microsoft Office applications • Good knowledge in ASTM standards and other concrete standards • Diligence, accountability and good communications skills

អំពីក្រុមហ៊ុន

Chip Mong Group Ltd is a sizable conglomerate engaging in a diverse interest of business ranging from property development, beverage, manufacturing and distribution of building materials including concrete, cement, steel, and FMCG etc., in Cambodia.

 

What we offer

We offer attractive remuneration and fringe benefits including free meals, 13th month double pay, bonus, and insurance, etc. with excellent career development opportunities to the right candidates.

 

How to apply

Please apply with your full resume, cover letter and a current 4x6 photo, stating current and expected salary, to our address at No. 137B, Mao Tse Tung Blvd.,  Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia.

 

How to apply via email

Please clearly state the position applied for, and the resume to be in MS Word form.

 

For more information

Website  : www.chipmonggroup.com

E-mail    : careers@chipmonggroup.com

Telephone : 017 593 222

Everjobs​គឺជាគេហទំព័រដែលឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើ។ បើសិនជានិយោជកតម្រូវអោយអ្នកបង់ប្រាក់ឫទារសំណងណាមួយ សូមរាយការណ៍ដោយចុចលើ "Report abuse" " ។