ការងារនេះបានផុតកំណត់, អ្នកមិនអាចដាក់ពាក្យបានទៀតទេ

សេចក្ដីលម្អិតពីការងារ

ទីក្រុង:
Phnom Penh
ទីតាំងការងារ:
Cambodia
ប្រភេទកុងត្រា:
ពេញម៉ោង
ប្រភេទការងារ:
ការលក់

សេចក្ដីលម្អិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

វិស័យឧស្សាហកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន:
អចលនទ្រព្យ
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន:
និយោជក(វិស័យឯកជន)
ចំនួនបុគ្គលិក:
11-20

បេក្ខជនដែលគេពេញចិត្ត

កម្រិត​:
បរិញ្ញាប័ត្រ
មានបទពិសោធយ៉ាងតិចប៉ុន្មានឆ្នាំ.....:
2-5ឆ្នាំ

ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ

ជំនាញភាសា

សេចក្ដី​លម្អិតពីការងារ

- Closely work with sales and marketing teams on daily basis - Help to supervise and report on the progress of sales and marketing activities - Support the sales team in attaining targets - Advise on sales strategy and challenges the sales team has to overcome - Maintain a good relationship with the existing customers and sales team to the management - Be responsible for handling complex issues regarding complaints from customers and internal conflict among sales team - Prepare, write and present the report of findings to manager. - Record all daily sales. - Other assigned tasks by manager

តម្រូវការនៃមុខតំណែង

- Bachelor degree in related field. - Experience with real estate industrial at less 2 years in relevant field. - Strong communication skill. - Good level of English and Chinese. - Good in Team work.

អំពីក្រុមហ៊ុន

Founded in Japan in 1996, Creed Group (CREED) is a real estate investment firm specializing in property development. Since our mission is offering Japan quality to emerging markets, CREED has become the biggest and number one Japanese developer in Cambodia market as well as in other countries in South East Asia region. We have been investing in the growing real estate market in Asia since 2012, and the invested amount in USD 140 million as of 2014. Due to the rapid growth of our businesses and investments, we are seeking for qualified candidates who want to build the dream career in real estate. We welcome the following positions to our team to sell our projects.

Everjobs​គឺជាគេហទំព័រដែលឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើ។ បើសិនជានិយោជកតម្រូវអោយអ្នកបង់ប្រាក់ឫទារសំណងណាមួយ សូមរាយការណ៍ដោយចុចលើ "Report abuse" " ។