ការងារនេះបានផុតកំណត់, អ្នកមិនអាចដាក់ពាក្យបានទៀតទេ

សេចក្ដីលម្អិតពីការងារ

ទីក្រុង:
Phnom Penh
ទីតាំងការងារ:
Cambodia
ប្រភេទកុងត្រា:
ប្រភេទការងារ:
បដិសណ្ឋារកិច្ច

សេចក្ដីលម្អិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

វិស័យឧស្សាហកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន:
សណ្ឋាគារ / ផ្ទះសំណាក់
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន:
និយោជក(វិស័យឯកជន)
ចំនួនបុគ្គលិក:
101-500

បេក្ខជនដែលគេពេញចិត្ត

ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ

ជំនាញភាសា

សេចក្ដី​លម្អិតពីការងារ

- Uniform & Linen Supervisor

តម្រូវការនៃមុខតំណែង

អំពីក្រុមហ៊ុន

Rosewood Hotels & Resorts® manages 19 one-of-a-kind luxury properties in 11 countries, with 14 new hotels under development.  Each Rosewood hotel embraces the brand’s A Sense of Place® philosophy to reflect the individual location’s history, culture and sensibilities.  The Rosewood collection includes some of the world’s most legendary hotels and resorts, including The Carlyle, A Rosewood Hotel in New York, Rosewood Mansion on Turtle Creek in Dallas and Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel in Paris, as well as new classics such as Rosewood Beijing and Rosewood London.  Rosewood Hotels & Resorts targets 50 hotels in operation by 2020.

Everjobs​គឺជាគេហទំព័រដែលឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើ។ បើសិនជានិយោជកតម្រូវអោយអ្នកបង់ប្រាក់ឫទារសំណងណាមួយ សូមរាយការណ៍ដោយចុចលើ "Report abuse" " ។