ការងារនេះបានផុតកំណត់, អ្នកមិនអាចដាក់ពាក្យបានទៀតទេ

សេចក្ដីលម្អិតពីការងារ

ទីក្រុង:
Phnom Penh
ទីតាំងការងារ:
Cambodia
ប្រភេទកុងត្រា:
ពេញម៉ោង
ប្រភេទការងារ:
គណនេយ្យ / ហិរញ្ញវត្ថុ

សេចក្ដីលម្អិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

វិស័យឧស្សាហកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន:
ការចែកចាយ / ការដឹកជញ្ជូន
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន:
និយោជក(វិស័យឯកជន)
ចំនួនបុគ្គលិក:
11-20

បេក្ខជនដែលគេពេញចិត្ត

ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ

ជំនាញភាសា

សេចក្ដី​លម្អិតពីការងារ

- Arrange goods in the shop and follow-up cleanliness.
- Greet customers as they arrive at the store and provide them with information about products and services.
- Prepare cash receipt report
- Support Accounting Team Leader for some other assigned tasks
- Respond to customers’ complaints and resolve their issues.
- Identify prices of goods using price tags.
- Enter transactions in the cash register and provide customers with the total bill.
- Receive and check money from customers.
- Sort and count money
- Keep cash in safe lock.
- Check all exchange and receive cash to ensure correctly and accurately.
- Double check cash to ensure it’s not fake. If it’s not properly, have to inform superior immediately.
- Maintain an awareness of all promotions and advertisements.
- Resolve customer complaints in a proactive manner.
- Keep the work area & outdoor area tidy and clean.
- Any other work assigned by the management team.

តម្រូវការនៃមុខតំណែង

- Female, 22-28 years old.
- Have BBA in Accounting/Finance or other related fields
- At least 2 years of experience.
- Computer literacy of word, excel, word, Internet and E-mail
- Be flexible with schedule and able to work under the pressure.
- Must able to work in a team.
- Good spoken English knowledge and excellent communication and listening skills.
- Must have enthusiasm and possess excellent customer service skills.
- Honest, dedicated and motivated.
- Ability to work varied hours/days, weekends as needed.

អំពីក្រុមហ៊ុន

VIT Company the authorized distributor of the most leading brands of electronic and computer products such as ASUS, MSI and ASUS ZENFOME in Cambodia.

Everjobs​គឺជាគេហទំព័រដែលឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើ។ បើសិនជានិយោជកតម្រូវអោយអ្នកបង់ប្រាក់ឫទារសំណងណាមួយ សូមរាយការណ៍ដោយចុចលើ "Report abuse" " ។