ការងារនេះបានផុតកំណត់, អ្នកមិនអាចដាក់ពាក្យបានទៀតទេ

សេចក្ដីលម្អិតពីការងារ

ទីក្រុង:
Phnom Penh
ទីតាំងការងារ:
Cambodia
ប្រភេទកុងត្រា:
ពេញម៉ោង
ប្រភេទការងារ:
ការលក់

សេចក្ដីលម្អិតរបស់ក្រុមហ៊ុន

វិស័យឧស្សាហកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន:
ផ្នែកគ្រឿងរថយន្ត (Automotive)
ប្រភេទក្រុមហ៊ុន:
និយោជក(វិស័យឯកជន)
ចំនួនបុគ្គលិក:
21-50

បេក្ខជនដែលគេពេញចិត្ត

កម្រិត​:
បរិញ្ញាប័ត្រ
មានបទពិសោធយ៉ាងតិចប៉ុន្មានឆ្នាំ.....:
តិចជាង2ឆ្នាំ

ជំនាញវិជ្ជាជីវៈ

ជំនាញភាសា

សេចក្ដី​លម្អិតពីការងារ

- Increase monthly and annual sale - Provide marketing support to Sale & Marketing Manager - Report to Sale & Manager about customer request/demand - Find new strategies to push sale - Provide excellent customer service and product knowledge to customers. - Monitor sales representative performance to ensure that targets are met. - Build strong relationship with existing and new customer. - Perform other duties assigned by Manager

តម្រូវការនៃមុខតំណែង

- At least bachelor degree in business administration majoring in marketing, or business related field - A minimum of 1-2 years experience in a supervisory position in sales or related field work. - Khmer, English (good) - Passionate about automotive industry - Be able to work under high pressure of sales target - Ability to manage and work independently - Ability to think creatively and initiative - Analytical skills and demonstrate positive attitude - Excellent business communication skills, commendable in English language both in speaking and writing. - Computer literacy in Microsoft offices applications

អំពីក្រុមហ៊ុន

Vipar Auto is a distributor of Bajaj Auto Ltd for Cambodia, Laos and Mongolia( www.viparauto.asia) . We are a part of more than 100 years old Bajaj Group which is amongst India’s Top 10 Business Houses. Bajaj Auto is the fourth largest Motorcycle company in the World with a annual sales of 4.2 million units and turnover of over USD 4 Billion. It has Global Alliance with Kawasaki and KTM. Bajaj Owns 47% stake in KTM. It has Sales in more than 50 countries across South East Asia, South America, South Asia, Middle East and Africa. Market Leader in more than 15 countries including Philippines, Colombia, Egypt, Peru, Guatemala, Nigeria, Uganda , Sri Lanka and Bangladesh.Annual Production Capacity is 5 million units.
Everjobs​គឺជាគេហទំព័រដែលឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើ។ បើសិនជានិយោជកតម្រូវអោយអ្នកបង់ប្រាក់ឫទារសំណងណាមួយ សូមរាយការណ៍ដោយចុចលើ "Report abuse" " ។